Henrietta Ludwig (C)


Ledamot (C) Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Ersättare (C) Skarpnäcks sociala delegation
Henrietta Ludwig (C)