Ingela Lansgard (SD)

Nämndeman
E-post: ingela.lansgard@sd.se

Ersättare (SD) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Utbildningsnämnden
Ingela Lansgard (SD)