Lars Hallberg (KD)

Pensionär
E-post: halle45@hotmail.com

Ersättare (KD) Spånga-Tensta sociala delegation
Ersättare (KD) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald