Fanny Hahne (S)


Ersättare (S) Avfallsnämnden
Suppleant (S) Stockholm Avfall AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
förtorendevald

Sök förtroendevald