Magnus Palm (MP)

E-post: magnus.palm@stockholm.se

Ledamot (MP) Södermalms sociala delegation
Ersättare (MP) Södermalms stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald