Alma Carlsson (S)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 94
E-post: alma.carlsson@icloud.com

Ombud (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (S) Fastighetsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ledamot (S) Kulturnämnden
Ersättare (S) Kulturnämndens arkivutskott
Alma Carlsson (S)