Kajsa Hjortstam (V)

E-post: kajsahjortstam@gmail.com

Ersättare (V) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Kajsa Hjortstam (V)