Tomas Dillén (V)

E-post: tomasoskar.dillen@gmail.com

Ersättare (V) Norrmalms sociala delegation
Ersättare (V) Norrmalms stadsdelsnämnd
Tomas Dillén (V)