Julian Kroon (SD)

Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 81
E-post: julian.kroon@sd.se

Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Norrmalms stadsdelsnämnd
Ledamot (SD) Stadsbyggnadsnämnden
Ledamot (SD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade
Ersättare (SD) Exploateringsnämnden
Ersättare (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Julian Kroon (SD)