Patrick Amofah (C)

Valkrets: Yttre Västerort

Ledamot (C) Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Ersättare (C) Exploateringsnämnden
Ersättare (C) Kommunfullmäktige
Ersättare (C) Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Patrick Amofah (C)

Högupplöst foto