Shamso Ali Hassan (V)

Valkrets: Västra Söderort
Plats i Rådsalen: 105

2:e vice ordförande (V) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ledamot (V) Kommunfullmäktige
Ledamot (V) Skärholmens sociala delegation
Ersättare (V) Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare (V) Kulturnämnden
Ersättare (V) Stockholms konstråd
Ersättare (V) Storsthlm (tidigare KSL)
Shamso Ali Hassan (V)