Gunno Sandahl (S)


Ersättare (S) Stockholms konstråd
Gunno Sandahl (S)