Farida Al-Abani (Fi)


Ledamot (Fi) Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030
Ersättare (Fi) Arbetsmarknadsnämnden
Farida Al-Abani (Fi)