Jerker Söderlind (SD)

Arkitekt SAR/MSA
E-post: jerker.soderlind@sd.se

Ersättare (SD) Stadsbyggnadsnämnden
Ersättare (SD) Stadsbyggnadsnämndens byggnadsdelegerade

Sök förtroendevald