Marco Rossi (L)

Telefon: Lärarstudent
E-post: marco.bardh@outlook.com

Ledamot (L) Hägersten-Älvsjö sociala delegation
Ersättare (L) Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
förtorendevald

Sök förtroendevald