Malin Broman (V)

Mobil: 072 009 37 43
E-post: bromanmalin@gmail.com

Ledamot (V) Farstas utvecklings- och näringslivsråd
Ersättare (V) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (V) Farstas sociala delegation
förtorendevald

Sök förtroendevald