Per Rudin (OPOL)


Vice ordförande-Org PRO Södermalms pensionärsråd
Per Rudin (OPOL)