Ismail Ali (C)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 42
E-post: ismail.alinur1@gmail.com

Ledamot (C) Kommunfullmäktige
Ismail Ali (C)

Högupplöst foto