Carsten Friberg (M)

Mobil: 0730920244
E-post: carsten.friberg@stockholm.se

Ledamot (M) Revisorsgrupp 1
Ledamot (M) Revisorsgrupp 3
Lekmannarevisor (M) Arenan 9 Norra Fastigheten AB
Lekmannarevisor (M) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Lekmannarevisor (M) Fastighets AB Centrumhuset i Vällingby
Lekmannarevisor (M) IT-BO i Stockholm AB
Lekmannarevisor (M) Stadsholmen, AB
Lekmannarevisor (M) Stockholm Entertainment District AB
Lekmannarevisor (M) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Lekmannarevisor (M) Svenska Bostäder L-bolag 1 AB
Lekmannarevisor (M) Svenska Bostäder, AB
Lekmannarevisor (M) Södra byggrätten Globen AB
Lekmannarevisorssuppleant (M) Stiftelsen Barnens Dag
Carsten Friberg (M)