Daisy Johansson (L)

Jurist
Valkrets: Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan
Plats i Rådsalen: 76
E-post: daisy.johansson@stockholm.se

Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ersättare (L) Äldrenämnden
Daisy Johansson (L)