Daisy Johansson (L)

Jurist
E-post: daisy.johansson@stockholm.se

Ersättare (L) Äldrenämnden
Daisy Johansson (L)