Kenny Norlander (S)

E-post: norlander.kenny@stockholm.se

Ledamot (S) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Förskolenämnden
Kenny Norlander (S)