Kenny Norlander (S)


Ledamot (S) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Suppleant (S) Stockholms Hamn AB
Kenny Norlander (S)