Oscar Karlsson (S)

Valkrets: Yttre Västerort

Ledamot (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Oscar Karlsson (S)