Frida Bengtsson (S)

Valkrets: Östra Söderort
Plats i Rådsalen: 96
E-post: fridabengtsson@hotmail.com

Ledamot (S) Arbetsmarknadsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Farsta stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Frida Bengtsson (S)