Tim Schnoor (V)

Specialist hållbar stadsutveckling/ekologi
Mobil: 0704866409
E-post: tim.krone.schnoor@gmail.com

Ersättare (V) Exploateringsnämnden
Tim Schnoor (V)