Gustav Österman (S)

Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 59
E-post: gustav.osterman94@gmail.com

Ordförande (S) Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
Ledamot (S) Fastighetsnämnden
Ledamot (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Storsthlm (tidigare KSL)
Gustav Österman (S)