Ljubica Fritz (--)

Valkrets: Yttre Västerort

Ersättare-Org (OPOL) Hässelby-Vällingby pensionärsråd
Ljubica Fritz (--)