Lovisa Lanryd (L)

Ekonom
E-post: lovisa.lanryd@liberalerna.se

Ersättare (L) Arbetsmarknadsnämnden
Suppleant (L) Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Lovisa Lanryd (L)