Joel Furvik (L)


Ledamot (L) Skarpnäcks sociala delegation
Ersättare (L) Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Joel Furvik (L)