Carolina Sinisalo (S)

Valkrets: Yttre Västerort

Ledamot (S) Socialnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Socialnämndens individutskott
Carolina Sinisalo (S)