Carolina Sinisalo (S)

Valkrets: Yttre Västerort
E-post: carrosinisalo@gmail.com

Ledamot (S) Socialnämnden
Ersättare (S) Kommunfullmäktige
Ersättare (S) Socialnämndens individutskott
Carolina Sinisalo (S)