Sergej Salnikov (SD)

Civilekonom
Valkrets: Bromma-Kungsholmen
Plats i Rådsalen: 83
E-post: Sergej.Salnikov@sd.se

Ledamot (SD) Fastighetsnämnden
Ledamot (SD) Kommunfullmäktige
Ledamot (SD) Skarpnäcks stadsdelsnämnd
Ersättare (SD) Storsthlm (tidigare KSL)
Sergej Salnikov (SD)