Elsa Thomas (V)

E-post: elsa_grace@hotmail.com

Ersättare (V) Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Elsa Thomas (V)