Aron Modig (KD)

Ekonom
Valkrets: Södermalm-Enskede
Plats i Rådsalen: 38
E-post: aron.modig@gmail.com

Ledamot (KD) Kommunfullmäktige
Ersättare (KD) Exploateringsnämnden
Aron Modig (KD)