Sara Svanström (L)

Valkrets: Yttre Västerort
Plats i Rådsalen: 74
E-post: svanstrom.sara@gmail.com

Ledamot (L) Kommunfullmäktige
Ledamot (L) Trafiknämnden
Ledamot (L) Valberedningen
Ersättare (L) Storsthlm (tidigare KSL)
Sara Svanström (L)