Amrit Preet Kaur (S)


Ledamot (S) Skärholmens stadsdelsnämnd
Ersättare (S) Skärholmens sociala delegation
Amrit Preet Kaur (S)