Christofer Fjellner (M)

Oppositionsborgarråd
Plats i Rådsalen: 6
Telefon: 08-50829380
E-post: christofer.fjellner@stockholm.se

Borgarråd (M) Borgarrådsberedningen
Vice ordförande (M) Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott
Vice ordförande (M) Mässfastigheter i Stockholm AB
Vice ordförande (M) Stockholm Business Region AB
Vice ordförande (M) Stockholms Stadshus AB
Vice ordförande (M) Stockholmsmässan AB
1:e vice ordförande (M) Kommunstyrelsen
1:e vice ordförande (M) Krisledningsnämnden
Ombud (M) Storsthlm (tidigare KSL)
Ledamot (M) Stockholm Exergi Holding AB
Ledamot (M) Stockholmsregionens Europaförening
Christofer Fjellner (M)
Fotograf: Emilia Öije Bergqvist
Högupplöst foto