Gaby Roseen (KD)

E-post: gaby.roseen@kristdemokraterna.se

Ersättare (KD) Östermalms Stadsdelsnämnd
Gaby Roseen (KD)