Laura Hartman (S)

chefsekonom
Barnhusgatan 18
10553
Stockholm

Ledamot (S) Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm
Laura Hartman (S)