Vera-Linn Lanängen (MP)

E-post: vera-linn.lanangen@mp.se

Ledamot (MP) Södermalms sociala delegation
Ersättare (MP) Södermalms stadsdelsnämnd
Vera-Linn Lanängen (MP)