Malin Frick (C)

Biträdande Enhetschef
E-post: frick.malin@gmail.com

Ersättare (C) Äldrenämnden
Malin Frick (C)