Magnus Ivarsson (V)

E-post: magnus_ivarsson75@yahoo.se

Ersättare (V) Äldrenämnden
Magnus Ivarsson (V)