Nadja Sandberg (S)

E-post: nadja.sandberg@gmail.com

Ersättare (S) Avfallsnämnden
Suppleant (S) Stockholm Avfall AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten AB
Suppleant (S) Stockholm Vatten och Avfall AB
Nadja Sandberg (S)