Jonas Darai (V)

E-post: jonas.darai.sbn@gmail.com

Ersättare (V) Stadsbyggnadsnämnden
Jonas Darai (V)