S:t Erik Försäkrings AB

Mandatperiod: 2019-04-01 - 2023-03-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Peter Kvarnhem (OPOL)
Ordförande
2022-11-01 — 2023-03-31
E-post: peter.kvarnhem@stadshusab.se
Visa alla uppdrag för Peter Kvarnhem
Jan Willgård (OPOL)
Vice ordförande
2020-04-20 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Jan Willgård
Karin Jacobsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Karin Jacobsson
Carina Jonsson (OPOL)
Ledamot
2019-04-01 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Carina Jonsson
Åsa Steen (OPOL)
Ledamot
2020-05-04 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Åsa Steen
Georg Severien (OPOL)
Ledamot
2022-06-13 — 2023-03-31
Visa alla uppdrag för Georg Severien
Jan Larsén (M)
Lekmannarevisor
2021-10-04 — 2023-03-31
Verkställande direktör
E-post: jan.larsen@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Larsén
Maria Löfgren (S)
Lekmannarevisorssuppleant
2019-04-01 — 2023-03-31
E-post: maria.lofgren@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Maria Löfgren