Socialnämnden

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jan Jönsson (L)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Socialborgarråd
E-post: jan.jonsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jan Jönsson
Alexandra Mattsson Åkerström (V)
Vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Gruppledare
Telefon: 08 508 291 65
E-post: alexandra.mattsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Alexandra Mattsson Åkerström
Ole-Jörgen Persson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Politisk sekreterare
Telefon: 0738-404065
Mobil: 0738-404065
E-post: ole-jorgen.persson@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Ole-Jörgen Persson
Mattias Keresztesi (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Mattias Keresztesi
Natalia Ringblom (M)
Ledamot
2022-01-31 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Natalia Ringblom
Mariana Moreira Duarte (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Intern gruppledare
Mobil: 076 12 29 646
E-post: mariana.moreira.duarte@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Mariana Moreira Duarte
Kristin Jacobsson (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Politiskt sakkunnig
E-post: kristin.jacobsson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för Kristin Jacobsson
Michaela Hollis (KD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Kanslichef
E-post: michaela.hollis@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Michaela Hollis
Karin Gustafsson (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
stud
Karin Gustafsson Socialdemokraternas kansli Stadshuset Ragnar Östbergs plan 1
-105 35
- Stockholm
E-post: karin.gustafsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Karin Gustafsson
Anders Göransson (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Lotten Hammar (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: lottenhammar@live.se
Visa alla uppdrag för Lotten Hammar
Jackie Nylander (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
snickare
Telefon: 070-353 86 35
Mobil: 070-353 86 35
E-post: jackienylander68@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jackie Nylander
Linnéa Vinge (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Gruppsekreterare
E-post: linnea.vinge@sd.se
Visa alla uppdrag för Linnéa Vinge
Greta Eulau (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Greta Eulau
Fritz Lennaárd (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: fritz@lennaard.se
Visa alla uppdrag för Fritz Lennaárd
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag för Eva Ingrid Katarina Rüdlinger
Merit Lindberg (M)
Ersättare
2022-01-31 — 2022-12-31
E-post: merit.lindberg@gmail.com
Visa alla uppdrag för Merit Lindberg
Anne-Lie Elfvén (L)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Dan Guillou (MP)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0702-77 72 98
E-post: emil.guillou@gmail.com
Visa alla uppdrag för Dan Guillou
María del Rocío Paniagua Dachner (C)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: maria.dachner@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag för María del Rocío Paniagua Dachner
Emil Adén (S)
Ersättare
2022-01-31 — 2022-12-31
E-post: emil.aden@gmail.com
Visa alla uppdrag för Emil Adén
Lena Josefsson (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-965 51 20
E-post: lena@framtradande.se
Visa alla uppdrag för Lena Josefsson
Björn Häll Kellerman (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: bjorn.hall.kellerman@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Björn Häll Kellerman
Matilda Vigedal (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: matildavigedal@gmail.com
Visa alla uppdrag för Matilda Vigedal
Max Almflod (SD)
Ersättare
2022-05-09 — 2022-12-31
E-post: max.almflod@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Max Almflod
Anna Rantala Bonnier (Fi)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
socionom
E-post: annarantalabonnier@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna Rantala Bonnier