Kommunstyrelsens pensionärsråd

Mandatperiod: 2024-01-01 - 2024-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Sven-Eric Bergman (OPOL), PRO
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-642 73 30
Visa alla uppdrag för Sven-Eric Bergman
Irene E. Svensson (OPOL), SPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Irene E. Svensson
Gudrun Hammar (OPOL), SKPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Understerska
Mobil: 0708323682
Visa alla uppdrag för Gudrun Hammar
Lena Hedquist (OPOL), SPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 0737-59 40 82
Visa alla uppdrag för Lena Hedquist
Astrid Kågedal (OPOL), SPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: kagedal@gmail.com
Visa alla uppdrag för Astrid Kågedal
Anders Lidbeck (OPOL), SPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-5370884
E-post: anders.lidbeck@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Lidbeck
Margaretha Persson (OPOL), SKPF
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070-485 56 77
E-post: margarethasfack@telia.com
Visa alla uppdrag för Margaretha Persson
Marianne Rogell Eklund (OPOL), PRO
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: maiken.rogell.eklund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Marianne Rogell Eklund
Lena Sernevåg (OPOL), PRO
Ledamot
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Lena Sernevåg
Marie Louise Andersén (OPOL), SKPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Mobil: 070 295 5883
Visa alla uppdrag för Marie Louise Andersén
Monica André (OPOL), SPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: monikaandre2014@gmail.com
Visa alla uppdrag för Monica André
Maivor Carlens (OPOL), SPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Maivor Carlens
Leif Ladeby (OPOL), PRO
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Leif Ladeby
Inga Lundwall (OPOL), SKPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Inga Lundwall
Karin Månsson (OPOL), SPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Karin Månsson
Claes Tjäder (OPOL), PRO
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
E-post: claes.tjaeder@gmail.com
Visa alla uppdrag för Claes Tjäder
Vakant (OPOL)
Ersättare
2024-04-10 — 2024-12-31
Gerthrud Östlinder (OPOL), SPF
Ersättare
2024-01-01 — 2024-12-31
Visa alla uppdrag för Gerthrud Östlinder