Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mandatperiod: 2018-01-01 - 2018-12-31

Gå till Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2018-01-01 -- 2018-12-31
Katarina Luhr (MP)
Borgarråd, kommunfullm
Mobil: 076-1229640
E-post: Katarina.Luhr@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2018-11-05 -- 2018-12-31
Emilia Bjuggren (S)
Borgarråd
Rotel III Stadshuset, 3 tr
105 35
STOCKHOLM
Telefon: 08-50829085
E-post: emilia.bjuggren@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Lars Jilmstad (M)
Mobil: 070-345 64 36
E-post: lars.jilmstad@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Christoffer Järkeborn (M)
Kommunfullm
Mobil: 0709-95 15 67
E-post: christoffer.jarkeborn@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Torbjörn Erbe (M)
IT Konsult
E-post: torbjorn.erbe@moderaterna.blog
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Helena Ljungberg (M)
projektledare
Mobil: 0707390443
E-post: helena.ljungberg15@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Joar Forssell (L)
E-post: joar.forssell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hampus Rubaszkin (MP)
Mobil: 073-617 33 89
E-post: hampus.rubaszkin@mp.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-11-05 -- 2018-12-31
Jonas Naddebo (C)
kommunfullmkommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Maria Östberg Svanelind (S)
internationell sekreterare, kommunfullm
Telefon: 070-555 10 03
E-post: mariaostbergsvanelind@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Måns Lönnroth (S)
E-post: m.lonnroth@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jonas Svanfeldt (S)
E-post: svanfeldt@yahoo.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2018-01-01 -- 2018-12-31
Rikard Warlenius (V)
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
John Myhrman (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Alicja Lindell (M)
Enhetschef
Mobil: 0708-22 82 97
E-post: alicja.lindell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-05-07 -- 2018-12-31
Anders Sätterberg (M)
E-post: andsat23@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Sabine Pettersson (L)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Hanna Begler (MP)
E-post: hanna.begler@mp.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Linnéa Joandi (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Märta Martin Åkesson (C)
E-post: marta.martin-akesson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Ulrika Hoff (KD)
E-post: ulrika.hoff@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Annika Ödebrink (S)
Ombudsman
Telefon: 08-791 41 83
E-post: annika.odebrink@seko.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Fredrik Pettersson (S)
Mobil: 072-2450163
E-post: pettersson-fredrik@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Jakob Sahlin (S)
Mobil: 0730549986
E-post: jsgsahlin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Linda Agetoft (S)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2018-01-01 -- 2018-12-31
Mia Lundquist (V)
E-post: mia.lundquist@gmail.com
Visa alla uppdrag