Norrmalms stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Petra Gardos Ek (M)
Ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Jurist
Mobil: 070-598 93 95
E-post: pgardos72@gmail.com
Visa alla uppdrag för Petra Gardos Ek
Ulla Sjöbergh (S)
Vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ulla Sjöbergh
Bo Anderson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag för Bo Anderson
Hanna Werner (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: hanna.werner@live.se
Visa alla uppdrag för Hanna Werner
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag för Gunilla Svensson Pilefors
Maria Karlman Noleryd (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0708369639
E-post: maria.noleryd@gmail.com
Visa alla uppdrag för Maria Karlman Noleryd
Bo Magnusson (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-0028557
E-post: mail@bomagnusson.se
Visa alla uppdrag för Bo Magnusson
Christina Linderholm (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com
Visa alla uppdrag för Christina Linderholm
Magnus Waller (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Waller
Anita Lindskog (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anita.lindskog@icloud.com
Visa alla uppdrag för Anita Lindskog
Elisabeth Hedlund (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: elisa.hedlund@gmail.com
Visa alla uppdrag för Elisabeth Hedlund
Karin Norman (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: karin-norman@outlook.com
Visa alla uppdrag för Karin Norman
Julian Kroon (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: julian.kroon@sd.se
Visa alla uppdrag för Julian Kroon
Fredrik Strömsten (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: fredrik.stromsten@gmail.com
Visa alla uppdrag för Fredrik Strömsten
Carl Nordblom (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: carl.nordblom@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Carl Nordblom
Erik Engström (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Erik Engström
Anders Blom Hartung (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anders_blom@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Blom Hartung
Margita Jacobsson (L)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: margita@pharmaxy.se
Visa alla uppdrag för Margita Jacobsson
Rune Forsberg (C)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: rune.forsberg@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Rune Forsberg
Lisbeth Friman (KD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Politisk sakkunnig
E-post: lisbeth.friman@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag för Lisbeth Friman
Matz Larsson (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0706813702
E-post: matz.larsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag för Matz Larsson
Susie de Ciutiis (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: susie.de.ciutiis@telia.com
Visa alla uppdrag för Susie de Ciutiis
Ola Olsson (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: olahansjonas@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ola Olsson
Tomas Dillén (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: tomasoskar.dillen@gmail.com
Visa alla uppdrag för Tomas Dillén
Gunnel Bergström (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: gunnel.bergstrom@mosebackemedia.se
Visa alla uppdrag för Gunnel Bergström
Ann-Christine Carlberg (SD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: +46761443773
E-post: acarlberg944@gmail.com
Visa alla uppdrag för Ann-Christine Carlberg