Norrmalms stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Norrmalms stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Petra Gardos Ek (M)
Jurist
Mobil: 070-598 93 95
E-post: pgardos72@gmail.com
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulla Sjöbergh (S)
E-post: ulla.sjobergh@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Anderson (M)
Pol. Mag.
Mobil: 070-531 84 81
E-post: bo.e.anderson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Hanna Werner (M)
E-post: hanna.werner@live.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Gunilla Svensson Pilefors (M)
Inköpare
E-post: gunilla.svepil@hotmail.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Maria Karlman Noleryd (L)
Mobil: 0708369639
E-post: maria.noleryd@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Bo Magnusson (MP)
Mobil: 070-0028557
E-post: mail@bomagnusson.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Christina Linderholm (C)
Mobil: 070-723 11 01
E-post: chlinderholm@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Magnus Waller (S)
E-post: magnus.waller@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anita Lindskog (S)
E-post: anita.lindskog@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Hedlund (V)
E-post: elisa.hedlund@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-04-12 -- 2021-12-31
Karin Norman (V)
E-post: karin-norman@outlook.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Julian Kroon (SD)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Fredrik Strömsten (M)
E-post: fredrik.stromsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Carl Nordblom (M)
E-post: carl.nordblom@moderaterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Erik Engström (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anders Blom Hartung (M)
E-post: anders_blom@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Margita Jacobsson (L)
E-post: margita@pharmaxy.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Rune Forsberg (C)
E-post: rune.forsberg@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lisbeth Friman (KD)
Politisk sakkunnig
E-post: lisbeth.friman@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Susie de Ciutiis (S)
fil. kand.
Mobil: 0730-273 300
E-post: sdec@telia.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Matz Larsson (S)
Mobil: 0706813702
E-post: matz.larsson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-03-22 -- 2021-12-31
Ola Olsson (S)
E-post: olahansjonas@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Tomas Dillén (V)
E-post: tomasoskar.dillen@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-05-03 -- 2021-12-31
Pontus Kåremalm (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Lena-Karin Lifvenhjelm (SD)
E-post: lena-karin.lifvenhjelm@sd.se
Visa alla uppdrag