Skärholmens stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2021-01-01 - 2021-12-31

Gå till Skärholmens stadsdelsnämnd

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Johan Kling (C)
Telefon: 0850824011
E-post: johan.kling@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2021-01-01 -- 2021-12-31
Salar Rashid (S)
Ledamot av kommunfullmäktige
Mobil: 0761229283
E-post: salar.rashid@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Elisabeth Johnson (M)
Mobil: 070-6462151
E-post: elisabeth.johnson@telia.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sophia Granswed Baat (M)
Egenföretagare
Mobil: 070-73 70 275
E-post: sophia.granswed@gmail.com, info@sophiagranswed.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Eva Ingrid Katarina Rüdlinger (M)
Mobil: 070-338 96 06
E-post: eva.rudlinger@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mikael Sundin (M)
E-post: permikaelsundin@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-05-03 -- 2021-12-31
Vakant (L)

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sara Grolander (MP)
Mobil: 0739436025
E-post: sara.grolander@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Ulrika Lorentzi (S)
E-post: ulrika.lorentzi@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Robin Aygün (S)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anna Laine (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Anneli Fridell (V)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2021-01-01 -- 2021-12-31
Tapani Juntunen (SD)
Mobil: 073-964 32 84
E-post: tapani1973juntunen@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Arslan Bicen (M)
Mobil: 073-685 02 56
E-post: arslan.bicen@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Marie-Louise Olofsson (M)
fd Projektledare
Mobil: 070-495 09 07
E-post: marielouise49olofsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Agneta Johansson (M)
E-post: agnetaj@mac.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Göran Kindvall (M)
Analytiker
Mobil: 070-797 48 13
E-post: gorkin@foi.se, goran.kindvall@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Per Frykman (L)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-02-15 -- 2021-12-31
Wilhelmina Liewendahl (MP)
E-post: minna.liewendahl@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Daniela Sameland (C)
E-post: daniela.sameland@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Jamila Hassan Khali (S)
Mobil: 073-302 63 00
E-post: jamilah58@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Roger Isaksson (S)
E-post: roger.isaksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Shamso Ali Hassan (V)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-02-01 -- 2021-12-31
Carl-Henrik Caldaras (V)
ersättare, sociala delegationen
E-post: carl-henrik.caldaras@svenskakyrkan.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Mari Malm (SD)
E-post: Mari.malm@sd.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2021-01-01 -- 2021-12-31
Sara Soumah (Fi)
E-post: sara.soumah@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag