Södermalms stadsdelsnämnd

Mandatperiod: 2022-01-01 - 2022-12-31

(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)
Jonas Nilsson (M)
Ordförande
2022-01-31 — 2022-12-31
Chef Public Affairs
Mobil: 070-3590634
E-post: jonas.nilsson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Jonas Nilsson
Anders Göransson (S)
Vice ordförande
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076 - 844 87 88
E-post: anders_goransson@telia.com
Visa alla uppdrag för Anders Göransson
Mikael Igelström (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Senior advisor
E-post: mikael.igelstrom@telia.com
Visa alla uppdrag för Mikael Igelström
Harald Eriksson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: harald.eriksson@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Harald Eriksson
Anders Karlsson (M)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 070-9862720
E-post: anders.e.karlsson.ak@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anders Karlsson
Anne-Lie Elfvén (L)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: anne-lie.elfven@liberalerna.se
Visa alla uppdrag för Anne-Lie Elfvén
Magnus Palm (MP)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: magnus.palm@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Magnus Palm
Lars Rottem Krangnes (C)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Senior rådgivare
E-post: lars.rottem.krangnes@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Lars Rottem Krangnes
Britten Lagerkvist Tranströmer (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 076-2082236
E-post: britten.lagerkvist.transtromer@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britten Lagerkvist Tranströmer
Jörgen Gyllenblad (S)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: jorgen.gyllenblad@gmail.com
Visa alla uppdrag för Jörgen Gyllenblad
Charlotte Lilja Pittuco (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: charlotte.lilja.pittuco@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Charlotte Lilja Pittuco
Frida Nehrfors Hultén (V)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: frida.hulten@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Frida Nehrfors Hultén
Martin Westmont (SD)
Ledamot
2022-01-01 — 2022-12-31
T.F. Gruppledare
E-post: martin.westmont@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Martin Westmont
Eva Runvald (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: eva.runvald@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Eva Runvald
Britt Haselwanter (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 073-576 72 44
E-post: britt.haselwanter@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Britt Haselwanter
Roslana Cederhage (M)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Statsvetare
E-post: roslana.cederhage@moderaterna.se
Visa alla uppdrag för Roslana Cederhage
Johan Lisspers (L)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Johan Lisspers
Lars Strömgren (MP)
Ersättare
2022-05-09 — 2022-12-31
Visa alla uppdrag för Lars Strömgren
Ashna Ibrahim (C)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: ashna.ibrahim@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Ashna Ibrahim
Frida Bondesson (KD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: bondessonf@gmail.com
Visa alla uppdrag för Frida Bondesson
Cassandra Solback (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: cassandra.solback@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Cassandra Solback
Anna-Karin Lindahl (S)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: Annakarin.lindahl60@gmail.com
Visa alla uppdrag för Anna-Karin Lindahl
Elis Wibacke (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: elis.wibacke@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Elis Wibacke
Birgitta Sevefjord (V)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
Mobil: 0706343332
E-post: birgitta.sevefjord@stockholm.se
Visa alla uppdrag för Birgitta Sevefjord
Ulf Wester (SD)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
ULF WESTER
E-post: ulf.wester@sd.se
Visa alla uppdrag för Ulf Wester
Antonia Simon (Fi)
Ersättare
2022-01-01 — 2022-12-31
E-post: antonia.simon@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag för Antonia Simon