Trafiknämnden

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2019-12-31

Gå till Trafiknämnden

Visa för datum
(Sökning kan endast göras fr o m mandatperioden start för allmänna val 2010-10-15.)

Ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Daniel Helldén (MP)
Borgarråd
MP-kansliet, Stadshuset
105 35
STOCKHOLM
E-post: daniel.hellden@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Vice ordförande
2019-01-01 -- 2019-12-31
Rikard Warlenius (V)
Mobil: 0739909900
E-post: rikard.warlenius@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Ulla Hamilton (M)
Kommunfullm
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jan Tigerström (M)
jur kand, kommunfullm
E-post: jan.tigerstrom@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Eva Ekmehag (M)
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Peter Backlund (L)
lärare
Mobil: 070-322 44 14
E-post: peter.backlund@botkyrka.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Johan Fälldin (C)
E-post: johan.falldin@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mikael Valier (KD)
E-post: mikael.valier@kristdemokraterna.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Jan Valeskog (S)
Stadshuset/Finansroteln
10535
Stockholm
Telefon: 08-508 29 000
E-post: jan.valeskog@stockholm.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Inger Edvardsson (S)
E-post: inger.edvardsson@icloud.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Åsa Odin Ekman (S)
E-post: odinekman@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria Mustonen (V)
Mobil: 070 312 23 39
E-post: maria.2.mustonen@sll.se
Visa alla uppdrag

Ledamot
2019-01-01 -- 2019-12-31
Mads Lundgaard (SD)
Mobil: 070-648 77 46
E-post: madslundgaard@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Tomas Tetzell (M)
jur.kand. och civilekonom
E-post: tomas.tetzell@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Arkelsten (M)
kommunfullm
Mobil: 070 609 09 42
E-post: bo.arkelsten@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Bo Lindner (M)
Ekonom
E-post: bo.lindner@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Savo Sevic (M)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Maria Johansson (L)
Mobil: 0704 568 728
E-post: maria.johansson@liberalerna.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-18 -- 2019-12-31
Camilla Kylenfelt (MP)
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Svante Linusson (C)
E-post: svante.linusson@centerpartiet.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-03-18 -- 2019-12-31
Bengt Ohlsson (S)
E-post: bengttohlsson@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-09-02 -- 2019-12-31
Emil Hrafn Stensson (S)
E-post: estensson@hotmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Joel Höglund (V)
E-post: joel.hoglund+tn@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Natalia Espinoza C (V)
E-post: natalia.espinozaceballos@gmail.com
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Malin Ericson (Fi)
E-post: malin.ericson@feministisktinitiativ.se
Visa alla uppdrag

Ersättare
2019-01-01 -- 2019-12-31
Joakim Hedelin (--)
Visa alla uppdrag